Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 27/9/2020 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές του Θεάτρου Χαλκίδας για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Η πλειοψηφούσα κυρία  Ζωή Λιβανίου συγκάλεσε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο στις 7/10/2020 με θέμα Συγκρότηση σε Σώμα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν ομόφωνα τους/τις:

Πρόεδρος: Λιβανίου Ζωή
Αντιπρόεδρος: Κουρούπη Άκη – υπεύθυνος χορηγιών
Γεν. Γραμματέας – Υπεύθυνη Θεατρικής Βιβλιοθήκης: Γεωργιάδη Χαρά
Ταμίας: Αλεξανδρή Ελένη
Ειδικός Γραμματέας: Τζαφέρο Παναγιώτη – υπεύθυνος οικονομικών
Υπεύθυνη Υλικού: Αναστασίου Ματούλα -υπεύθυνη εκδρομών
Μέλος – Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Χουλιέρη Μαίρη