ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στο 4ο BioMechanical Festival. Ο όγκος των αιτήσεων που αξιολογούνται είναι πολύ μεγάλος, μας τιμά πολύ η συμμετοχή σας και μας αποδεικνύει ότι η πορεία του Bio-Mechanical Festival είναι διαρκώς ανοδική.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας την παγκόσμια επιδημία του κορονοϊού και σεβόμενοι τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και του Υπουργείου Υγείας, χρησιμοποιούμε εναλλακτικούς τρόπους για την «συνάντηση» της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, την αξιολόγηση των προτάσεων και την τελική επιλογή των παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία και η τηλεματική.

Η επιλογή των παραγωγών και η ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στον δηλωθέντα υπεύθυνο επικοινωνίας της κάθε συμμετοχής.

Σας ευχαριστούμε.