7o bMf – Πρόσκληση συμμετοχής 

7o bio-Mechanical festival  Πολιτιστικός Χώρος Αυλιδείας Αρτέμιδος

Το Θέατρο Χαλκίδας διοργανώνει για έβδομη συνεχή χρονιά το bio-Mechanical festival, στον Πολιτιστικό Χώρο Αυλιδείας Αρτέμιδος, από 8 έως 24 Ιουλίου 2023

Το bio-Mechanical festival έχει  εδραιωθεί ως πολιτιστικός θεσμός που αναδεικνύει την ιστορία του μυθικού τόπου, παρέχοντας καλλιτεχνική στέγη τόσο για τις θερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Θεάτρου Χαλκίδας, όσο και άλλων τοπικών και περιφερειακών πολιτιστικών σχημάτων, ενώ ταυτόχρονα  φιλοδοξεί να φιλοξενήσει θεάματα και εκδηλώσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Οι στόχοι του Φεστιβάλ είναι: 

 • Να αναζητήσει ανθρώπινους τρόπους (bio) και κατ’ επέκταση χειρονομίες πολιτισμού, ώστε να επουλωθούν οι πληγές του πολιτιστικού χώρου της Αυλιδείας Αρτέμιδος, όπου το φυσικό τοπίο έχει μεταμορφωθεί σε βιομηχανικό κουφάρι, μετά από πολλές δεκαετίες που κυριάρχησαν οι μηχανές (mechanical). 
 • Να αξιοποιήσει πολιτιστικά και να αναδείξει τον αρχαιολογικό χώρο της Αυλιδείας Αρτέμιδος. 
 • Να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον μέσω της ιστορικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου.  
 • Να συμβάλει στη δημιουργία νέων, αυθεντικών, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών τάσεων, που θα αντικατοπτρίζουν τη δυναμική και τις δυνατότητες των «νέων» δημιουργών, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Το Θέατρο Χαλκίδας προσκαλεί όσους φορείς, συλλόγους, συλλογικότητες ή καλλιτέχνες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Φεστιβάλ με δρώμενα, θέατρο, μουσική, χορό, εκθέσεις, προβολές, ή με άλλους τρόπους, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 23:59

Οι όροι, η αίτηση συμμετοχής καθώς και περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα: www.bm-festival.com/applications2023.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω της διεύθυνσης applications@bm-festival.com

Για το Θέατρο Χαλκίδας

Ζωή Λιβανίου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Ασπασία Μιχαλοπούλου

Γ. Γραμματέας 

αρ. πρωτοκόλλου: 7: 15/2/23

Μεσσαπίων  4,| ΤΚ 34100 Χαλκίδα | Τηλ: 6980552150, 697 216 2440, 2221181350 

Email: info@bm-festival.com | www.bm-festival.com | Facebook: bio-Mechanical Festival 

Όροι Συμμετοχής 

1. Γενικά  

Πρόταση συμμετοχής στο Φεστιβάλ μπορεί να υποβάλει κάθε ομάδα, σύλλογος, οργανισμός, εταιρία ή άτομο. Όλες οι έγκυρες αιτήσεις (βλέπε παρακάτω τους σχετικούς όρους των αιτήσεων συμμετοχής) θα εξεταστούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή (Κ.Ε.). 

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στο Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος και σε συνεργαζόμενους με το φεστιβάλ χώρους. 

Παράλληλα, το 2023 έχει ανακηρυχθεί από το ΥΠΠΟΑ σε έτος Θόδωρου Αγγελόπουλου και λογοτεχνικό έτος Άλκης Ζέη.

Καλλιτεχνικές προτάσεις, εμπνευσμένες από τις παραπάνω θεματικές, θα έχουν ιδιαίτερη θέση στην διαμόρφωση του προγράμματος του 7ου bio-Mechanical Festival.   

2. Αίτηση συμμετοχής – Επιλογή παραγωγών 

Κάθε πρόταση πρέπει να ανήκει σε κάποια από τις εξής κατηγορίες: Μουσική, θέατρο, δρώμενα στην πόλη, εγκαταστάσεις, χορός, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και παρουσιάσεις. 

Για να αιτηθεί κάποιος συμμετοχή στο 7ο bio-Mechanical festival, θα πρέπει να αποστείλει αίτηση συμμετοχής ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας του φεστιβάλ: www.bm-festival.com/applications2023 μέχρι και την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023. Κάθε αίτηση, μόλις κατατεθεί, θα λαμβάνει μοναδικό κωδικό υποβολής από το σύστημα, καθώς και αριθμό πρωτοκόλλου από την Γραμματεία του Θεάτρου Χαλκίδας, μετά το κλείσιμο της πρόσκλησης, o οποίος θα γνωστοποιηθεί  στον υπεύθυνο επικοινωνίας. 

Κάθε αίτηση χρειάζεται να συνοδεύεται από: 
-βιογραφικά βασικών συντελεστών 
-οπτικοακουστικό υλικό και φωτογραφίες (εφόσον πρόκειται για υλοποιημένη δράση) 

Κάθε αίτηση, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη, χρειάζεται να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που δηλώνονται ως απαραίτητα με τον χαρακτήρα (*) καθώς επίσης τα σχετικά αρχεία χρειάζεται να έχουν κατατεθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής.  

Με την κατάθεση της αίτησης, οι αιτούμενοι επιτρέπουν στο Θέατρο Χαλκίδας (διοργανωτή του φεστιβάλ) την διατήρηση του υλικού και την ενδεχόμενη κοινοποίησή του σε Δημόσιους Φορείς. Αν οι αιτούμενοι διαφωνούν, καλούνται να το δηλώσουν ρητά στην αίτηση συμμετοχής. 

Η επιλογή των παραγωγών, η σειρά παρουσίασής τους και το πρόγραμμα, καθορίζονται από το Δ.Σ. του Θεάτρου Χαλκίδας, μετά από εισήγηση της Κ.Ε., σύμφωνα με τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, την χρονική διάρκεια και την ομαδοποίηση των παραγωγών κατά είδος, σε συνεννόηση με τις επιλεχθείσες παραγωγές. 

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος της αξιολόγησης κάθε πρότασης, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τη Δευτέρα, 15  Μαΐου 2023 στον υπεύθυνο επικοινωνίας. 

3. Οικονομικά 

Κάθε παραγωγή που συμμετέχει στο Φεστιβάλ μπορεί να έχει εισιτήριο για την παρουσίασή της, εφόσον το επιθυμεί, το οποίο θα εισπράττει η ίδια και θα φέρει πλήρη ευθύνη διαχείρισης, σύμφωνα με τον νόμο, με απαραίτητη προϋπόθεση να το έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής της. Εφόσον η παράσταση – παρουσίαση έχει εισιτήριο, το Θέατρο Χαλκίδας (διοργανωτής του φεστιβάλ) δικαιούται 10% επί αυτού, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.   

Το Φεστιβάλ παρέχει τη βασική τεχνολογική κάλυψη (ηχητική και φωτιστική) και θεατρική υποδομή (σκηνή, κερκίδες, καμαρίνια), όπως περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του Θεάτρου Αυλιδείας Αρτέμιδος (βλέπε σελίδα 5). Επιπλέον, το Φεστιβάλ παρέχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης και καλύπτει τους χώρους διεξαγωγής με ανθρώπινο δυναμικό (τεχνικό σκηνής, ηλεκτρολόγο και υπηρεσίες ταμείου και ταξιθεσίας). 

Κάθε επιλεχθείσα παραγωγή οφείλει να κατέχει παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, σε περίπτωση που αυτά είναι κατοχυρωμένα και να καταθέσει αντίγραφο του παραχωρητηρίου στην παραγωγή του φεστιβάλ, εάν αυτό ζητηθεί. Σε καμία περίπτωση το φεστιβάλ ή το Θέατρο Χαλκίδας, δεν φέρει ευθύνη σχετικά με πληρωμή ή και παράβαση πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το Φεστιβάλ δεν αναλαμβάνει τη μεταφορά ατόμων, σκηνικών, τη διαμονή ή τη διατροφή των συμμετεχόντων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συμβάλει ή να αναλάβει κάποιο/α από αυτά.  

Για όλα τα σχήματα που συμμετέχουν θα υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό. 

4. Προώθηση  

Το Φεστιβάλ παρέχει στις επιλεχθείσες παραγωγές υπηρεσίες προώθησης, για τις εκδηλώσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμά του. Σύμφωνα με αυτό, οι επιλεχθείσες παραγωγές θα κληθούν να καταθέσουν υλικό προώθησης (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικό υλικό) στην ομάδα παραγωγής του Φεστιβάλ. 

Κάθε σχήμα που συμμετέχει, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να τυπώσει – διακινήσει – αναρτήσει και δικό του υλικό προώθησης και διαφήμισης, υπό την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η σχετική μακέτα από την ομάδα παραγωγής του Φεστιβάλ. Το κόστος των επιπλέον διαφημιστικών ενεργειών βαραίνει αποκλειστικά την επιλεχθείσα παραγωγή. 

Η αποστολή της αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή, όλων των ανωτέρω όρων συμμετοχής. 

Ομάδα Παραγωγής  

Λιβανίου Ζωή – Χαρά Γεωργιάδη, Ιουλία Σιάμου (Τομέας Παραγωγών) 

Χρυσικοπούλου Ιωάννα  (Τομείς Οικονομικών & Παραγωγών) 

Ζωή Λιβανίου (Τομείς Προγραμματισμού & Διαμόρφωσης Θέατρου Αυλιδείας Αρτέμιδος) 

Μαίρη Μουρσελλά (Τομέας Διαμόρφωσης Θεάτρου Αυλιδείας Αρτέμιδος) 

Βικτώρια Αδάμ  (Τομέας Επικοινωνίας) 

Καλλιτεχνική επιτροπή 

Ιουλία Σιάμου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θ.Χ Θεατρολόγος – Σκηνοθέτης

Μαρία Βαρδάκα, Σκηνοθέτης – Θεατρολόγος 

Αναστάσης Φριτζέλας Μαέστρος

Μαίρη Μουρσελλά, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Μαίρη Χουλιέρη, Μουσικός 

 Ιστορικό 

To 2012 το Θέατρο Χαλκίδας ανακάλυψε και διαμόρφωσε τον χώρο του ανενεργού λατομείου στον Όρμο Μικρό Βαθύ Αυλίδος, προκειμένου να παρουσιάσει την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, φωτίζοντας και ζωντανεύοντας για πρώτη φορά ένα τοπόσημο της περιοχής – τον μυθικό τόπο θυσίας της Ιφιγένειας πλάι στον ναό της Αυλιδείας Αρτέμιδος. Έκτοτε, κάθε Ιούλιο, ο χώρος που ευγενικά παραχωρεί ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Βαθέος Αυλίδος, ζωντανεύει με τις παραστάσεις του Θεάτρου Χαλκίδας. 

Το 2015 και 2016, το Θέατρο Χαλκίδας επεκτείνει τη δράση του στο Θέατρο Αυλιδείας Αρτέμιδος παρουσιάζοντας ένα πιλοτικό φεστιβάλ, φιλοξενώντας θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. 

Το 2017 και 2018 προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα, οργανώνοντας το 1ο και το 2ο bio – Mechanical Festival, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιάννη Κατσάνου. 

Το 2019 υλοποίησε το 3ο bMF, έχοντας ως θεματική «Φωνές των Αφανών» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Δρ. Μαρίνας Μέργου. 

Το 2020, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας Covid-19, πραγματοποίησε το 4ο bMF με τη θεματική «Παρά Τόπον» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μαρίας Βαρδάκα. 

Το 2021, επίσης υπό τη σκιά του Covid-19, υλοποίησε το 5ο bMF με την θεματική «Παλίμψηστο 21». 

Το 2022, χωρίς περιορισμούς, επιλέξαμε να κάνουμε πρόσκληση με ‘’επόμενο σταθμό Αυλίδα’’ και η αλήθεια είναι ότι κατέβηκαν πολλοί καλλιτέχνες από όλες τις μορφές της τέχνης. Έτσι , πάνω από 100 άνθρωποι των τεχνών μας  ‘’έχτισαν’’ ένα μεγάλο υπέροχο φεστιβάλ.

Για φέτος, έχουμε την πεποίθηση πως μέσα από το μεράκι, το πάθος αλλά και το πείσμα να στρέψουμε το ‘’βλέμμα, στο άπειρο’’.

Σας καλούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο μαζί, δίχως διακρίσεις, δίχως φραγμούς, χωρίς τοίχοι.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Θεάτρου Αυλιδείας Αρτέμιδος 

Περιγραφή 

Η ορχήστρα του θεάτρου είναι κυκλική και έχει διάμετρο 12,40μ. 

Η επιφάνεια του δαπέδου της είναι από κονίαμα με βασικό συστατικό το χώμα. 

Ο σκηνικός χώρος συμπεριλαμβάνει ένα μεταλλικό ικρίωμα (μήκους 8,00μ, ύψους 6,00μ και πλάτους 2,00μ), το οποίο ακουμπά στον κύκλο της ορχήστρας και βρίσκεται απέναντι από τις κερκίδες και μπορεί να λειτουργήσει και ως χώρος παρασκηνίων. 

Οι λυόμενες μεταλλικές κερκίδες χωρητικότητας 380 θέσεων έχουν ημικυκλική διάταξη. 

Το θέατρο διαθέτει: 20 προβολείς (par, dimmer), μία κονσόλα φωτισμού, μια αναλογική κονσόλα ήχου και δύο ηχεία. 

Το θέατρο διαθέτει επιπλέον εξοπλισμό (υπολογιστή, προτζέκτορα, οθόνη προβολής) κατόπιν συνεννόησης. 

Στον λατομικό χώρο ανατολικά από τις εξέδρες υπάρχουν δύο χώροι για καμαρίνια (τύπου isobox), ένας χώρος WC και παροχή μη πόσιμου.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα δημιουργίας ανοικτών εκθεσιακών χώρων στην ευρύτερη περιοχή. 

Αίτηση συμμετοχής στο 7ο bio – Mechanical Festival 

Υποβολή μέχρι τη Κυριακή, 5 Μαρτίου 2023, ψηφιακά μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ στη διεύθυνση www.bm-festival.com/applications2022  όπου θα πρέπει να καταχωρηθούν τα εξής στοιχεία:  

 1. Τίτλος πολιτιστικής εκδήλωσης (τελικός, προσωρινός) 
 2. Καλλιτεχνικος υπεύθυνος εκδήλωσης (Ονοματεπώνυμο ή Τίτλος ομάδας/εταιρίας) 
 3. Μορφή πολιτιστικής εκδήλωσης (μουσική, θέατρο, εγκατάσταση, χορός, έκθεση, εικαστικά, προβολή, εργαστήριο, δρώμενο στην πόλη, άλλη μορφή) 
 4. Σύντομη περιγραφή πρότασης (έως 50 λέξεις) 
 5. Χρονική διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης 
 6. Απαιτούμενος εκθεσιακός χώρος – χώρος εγκατάστασης (ανώτατο όριο μέχρι 16m2) 
 7. Απαιτούμενη υποδομή πολιτιστικής εκδήλωσης (καταγράψτε τι έχετε ανάγκη για την παραγωγή σας) 
 8. Αναλυτική περιγραφή πρότασης 
 9. Αριθμός συντελεστών 
 10. Συντελεστές (Ονοματεπώνυμα και ιδιότητες) 
 11. Νομική μορφή (εταιρία, φορέας, σωματείο, σύλλογος, ομάδα, ανεξάρτητος καλλιτέχνης) 
 12. Εισιτήριο: Ναι, Όχι, Ποσό/ά 
 13. Επισυναπτόμενα 
 14. Βιογραφικά Συντελεστών 
 15. Οπτικοακουστικό υλικό  
 16. Λοιπό υλικό 
 17. Υπεύθυνος επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο:  

Ιδιότητα: 

Κινητό: 

Σταθερό: 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.