Ετήσια συνδρομή μέλους

10,00

Πρόκειται για την ετήσια συνδρομή των μελών του Θεάτρου Χαλκίδας.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (02/11/2020), τα μέλη που κατέχουν Δελτίο Ανεργίας δικαιούνται ατέλεια.

Κατηγορία: