Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καλλιτεχνική διεύθυνση